Η φιλοσοφία της Pegasus Finance βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών με Αξιοπιστία, Συνέπεια , Εχεμύθεια και Επαγγελματισμό. Ανεξάρτητα από το μέγεθος τους , όσοι μας εμπιστεύονται αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες και όχι σαν πελάτες .