ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Γεννημένος το 1978 στην Αθήνα και εκ των ιδρυτών της επιχείρησης . Είναι κάτοχος των κάτωθι ακαδημαϊκών τίτλων :
– Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης
– MSc in Finance and Investment από το Brunel University ( London, UK)
– Παρακολούθηση του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
– Κάτοχος της βαθμίδας του Δόκιμου Ορκωτού Ελεγκτή.

Επιπλέον κατέχει τις κάτωθι επαγγελματικές άδειες :
– Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ διατελεί μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχει προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στις ακόλουθες θέσεις :
– Εργάσθηκε στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PriceWaterHouseCoopers επί σειρά ετών ως Ορκωτός Ελεγκτής από την βαθμίδα του Ασκούμενου και του Δόκιμου .
– Εργάσθηκε ως Βοηθός Λογιστή σε μεγάλη Χρηματιστηριακή Εταιρεία
– Επίσης εργάσθηκε ως βοηθός λογιστή σε λογιστικό γραφείο της Λευκάδας καθώς και σε λογιστήριο μεγάλης επιχείρησης στην Κρήτη.

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Γεννημένος το 1980 στην ΛΕΥΚΑΔΑ και συνιδρυτής της επιχείρησης . Είναι κάτοχος των κάτωθι ακαδημαϊκών τίτλων :
– Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πειραιά
– MSc in Enterprise and Business Growth από το University of Glasgow ( Glasgow, UK)

Επιπλέον κατέχει τις κάτωθι επαγγελματικές άδειες :
– Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ διατελεί μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχει προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στις ακόλουθες θέσεις :
– Εργάσθηκε ως Βοηθός Λογιστή σε μεγάλη αλυσίδα Super Market
– Επίσης εργάσθηκε ως βοηθός λογιστή σε λογιστικό / οικονομοτεχνικό γραφείο της Λευκάδας .